Home Thể Thao Euro mấy năm 1 lần? Lần đầu tiên được tổ chức ở đâu?