Home Đời sống Người béo nhất thế giới đã giảm cân và có thể đi lại được